جلسه فرماندار با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

پیرو هماهنگی های بعمل آمده ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 94/4/10 جلسه ی دوجانبه فرماندار با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ پیرامون مسائل ، مشکلات و راهکارهای حوزه کشاورزی در دفتر کار فرماندار برگزار گردید.

بدواً جعفری مدیر جهاد کشاورزی ضمن بیان آمار و ارقام حوزه محصولات کشاورزی و دامی شهرستان و پروژه های اقدام شده و در حال اقدام حوزه جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ به بیان برنامه و راهکارهای خود در حوزه رونق کشاورزی این شهرستان در سال 94 پرداخت.

سپس یدالله پور فرماندار شهرستان اولویت اول خود را در مدیریت شهرستان موضوع کشاورزی عنوان نمود و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اقدامات مناسب مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان از ایشان خواست که تمام امکانات و توان خود را در جهت رونق کشاورزی شهرستان سیمرغ بکار گیرند و در این راه مجموعه فرمانداری بطور همه جانبه در این بخش حمایت خواهد نمود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ورود به سایتارزیابی عملکرد