برگزاري جلسه كارگروه پسماند شهرستان سيمرغ به رياست مجتبي حبيب نژاد روشن فرماندار شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، جلسه کارگروه پسماند روز دوشنبه 29 آبان ماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

 

بازديد فرماندار شهرستان از تعدادي از مغازه هاي مستقر در خيابان امام خميني(ره) شهر كياكلا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ روز شنبه 27 آبان ماه 96 به همراه سرپرست شهرداری کیاکلا و عضو شورای اسلامي شهر از تعدادي از مغازه هاي مستقر در خيابان امام خميني(ره) شهر كياكلا بازدید کرد .

 

 

بازديد فرماندار شهرستان سيمرغ از محل جمع آوري كمك هاي مردمي شهرستان براي زلزله زدگان غرب كشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ روز شنبه 27 آبان ماه 96 به همراه امام جمعه و مسئولین شهرستان از محل جمع آوري كمك هاي مردمي شهرستان براي زلزله زدگان غرب كشور بازدید کرد .

 

بازدید سرزده فرماندار شهرستان سیمرغ از ادارات امور توزیع برق و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، روز 4شنبه 24 ابان ماه 96 مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ از ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و امور توزیع برق بازدید کرد .

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد