بازديد فرماندار شهرستان از تعدادي از مغازه هاي مستقر در خيابان امام خميني(ره) شهر كياكلا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ روز شنبه 27 آبان ماه 96 به همراه سرپرست شهرداری کیاکلا و عضو شورای اسلامي شهر از تعدادي از مغازه هاي مستقر در خيابان امام خميني(ره) شهر كياكلا بازدید کرد .

 

 

بازديد فرماندار شهرستان سيمرغ از محل جمع آوري كمك هاي مردمي شهرستان براي زلزله زدگان غرب كشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ روز شنبه 27 آبان ماه 96 به همراه امام جمعه و مسئولین شهرستان از محل جمع آوري كمك هاي مردمي شهرستان براي زلزله زدگان غرب كشور بازدید کرد .

 

بازدید سرزده فرماندار شهرستان سیمرغ از ادارات امور توزیع برق و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، روز 4شنبه 24 ابان ماه 96 مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ از ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و امور توزیع برق بازدید کرد .

 

بازدید سرزده فرماندار شهرستان سیمرغ از ادارات امور توزیع برق و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، روز 4شنبه 24 ابان ماه 96 مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ از ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و امور توزیع برق بازدید کرد .

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد