برگزاري جلسه انجمن كتابخانه عمومي شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ، جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان سیمرغ در روز چهارشنبه 19 مهرماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن در فرمانداری برگزار شد .

 

جلسه هماهنگي برگزاري همايش پياده روي

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، جلسه هماهنگی برگزاری همایش پیاده روی در روز چهارشنبه 19 مهرماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن در فرمانداری برگزار شد .

شایان ذکر است همایش پیاده روی خانوادگی مناسب هفته تربیت بدنی در شهرستان سیمرغ برگزار می شود.

 

برگزاري جلسه مدیریت بحران شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ،جلسه مدیریت بحران شهرستان سیمرغ در روز چهارشنبه 19 مهر ماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن در فرمانداری برگزار شد.

 

بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ از پروژه های شهرداری کیاکلا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیمرغ ، عصر روز دوشنبه 17 مرداد 96 مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه سرپرست شهرداری کیاکلا و شواری اسلامی شهر از پروژه های شهرداری بازدید کرد.

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد