برگزاري جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرماندارری شهرستان سیمرغ ، جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيمرغ روز دوشنبه 24 مهرماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نزاد روشن در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد .

 

برگزاري جلسه كارگروه پسماند شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ، جلسه کارگروه پسماند شهرستان سیمرغ روز دوشنبه 24 مهرماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد .

 

برگزاري جلسه هماهنگي راه اندازي سامانه الكترونيكي املاك(سيماك)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، جلسه  هماهنگي راه اندازي سامانه الكترونيكي املاك(سيماك) روز دوشنبه 24 مهرماه 96 به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ و با حضور مدیر کل پست استان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

 

برگزاري جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سيمرغ به مناسبت روز جهاني غذا با رويكرد خود مراقبتي سازماني به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن روز یک شنبه 23 مهرماه 96 در فرمانداری شهرستان سیمرغ برگزار شد.

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد