بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ از دو واحد تولیدی در ناحیه صنعتی سنگتاب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، روز دوشنبه 13 آذر ماه 96  مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه اعضای کارگروه رفع موانع تولید شهرستان از دو واحد تولیدی در ناحیه صنعتی سنگتاب بازدید کرد .

 

برگزاري جلسه شورای ترافیک شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، روز دوشنبه 13 آذر ماه 96  جلسه شورای ترافیک شهرستان سيمرغ به رياست  مجتبی حبیب نزاد روشن فرماندار شهرستان و باحضور اعضاي شورا در فرمانداري برگزار شد .

 

دیدار فرماندار شهرستان سیمرغ با مددجويان تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستي در شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ،ظهر روز دوشنبه 13 آذر ماه 96 مجتبی حبیب نزاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه امام جمعه و مسئولین شهرستان با مددجويان تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستي در شهرستان دیدار کرد .

 

برگزاري همايش شوراها و دهياران بخش تالارپي

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، عصر یکشنبه 12آذر ماه 96 همايش شوراها و دهياران بخش تالارپي باحضور نمايندگان حوزه انتخابيه ، فرماندار و مسئولين شهرستان سيمرغ برگزار شد .

 

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد