ديدار اعضاي هيئت كشتي با فرماندار شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ روز سه شنبه  23 آبان ماه 96 اعشای هیئت کشتی شهرستان با مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرسنان سیمرغ دیدار کردند .

در این دیدار پهلوان سيدجعفر قاسمي كشتي گير شهرستان سيمرغ که موفق شد رتبه نخست  رقابت هاي كشتي ساحلي جهان در كشور تركيه را به خود اختصاص دهد حضور ذاشت.

 

بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ از پروژه های جهاد کشاورزی در روستاهای برج خیل و ملاکلا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ روز دوشنبه 8 آبان ماه 96 به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از پروژه های جهاد کشاورزی در روستاهای برج خیل و ملاکلا بازدید کرد .

 

بازديد مجتبي حبيب نژاد روشن فرماندار شهرستان از شهرداري كياكلا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ، مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ روز دوشنبه 8آبان ماه 96 از شهرداری کیاکلا بازدید کرد .

 

بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ ازمزارع کشت کلزا در شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، مجتبی حبیب نژاد روشن روز دوشنبه 8 آبان ماه 96 به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از مزارع کشت کلزا در شهرستان دیدار کرد .

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد