حضور فرماندار شهرستان با جانشین فرماندهی هوا نیروز در بیت شهیدان کشوری و صمصام طور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ، مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه امیر سر تیپ دوم اسماعیلی جانشین فرماندهی هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی و امام جمعه  و مسئولین شهرستان با بیت شهیدان کشوری و صمصام طور دیدار کرد.

 

 

بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ از پروژه احداث ساختمان اداری بخشداری تالارپی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ، روز 5شنبه 16 آذر ماه 96 مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ از پروژه احداث ساختمان اداری بخشداری تالارپی بازدید کرد .

 

بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ از پروژه احداث ساختمان اداری بهزیستی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ، روز 5شنبه 16 آذر ماه 96 مجتبی حببیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ از پروژه احداث ساختمان اداری بهزیستی بازدید کرد .

 

برگزاري جلسه کارگروه پسماند شهرستان سيمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، روز سه شنبه14 آذر ماه 96 جلسه کارگروه پسماند شهرستان سيمرغ به رياست  مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان و باحضور اعضاي کارگروه در شهرداری کیاکلا برگزار شد .

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد