برگزاری جلسه شورای اداری دی ماه شهرستان سیمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، پیش از ظهر روز دوشنبه 18 دی ماه 96 جلسه شورای اداری دی ماه شهرستان سیمرغ به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار این شهرستان و باحضور معاون مدیرکل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات استانداری و اعضای این شورا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

شایان ذکر است در این جلسه جان الله عبدی بعنوان معاون فرماندار شهرستان سیمرغ معارفه شد .

 

 

 

 

بازدید فرماندار شهرستان از ساختمان دانشگاه آزاداسلامی کیاکلا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، مجتبی حبیب نژاد فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه ریاست دانشگاه آزاد اسلاکی واحد قائمشهر از ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی کیاکلا بازدید کرد .

شایان ذکر است با پیگیری های بعمل آمده مقرر شد این واحد پس از چند سال تعطیلی کار خود را دوباره آغاز نماید.

 

 

برگزاری جلسه کارگروه مدیریت بحران شهرستان سیمرغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، جلسه کارگروه مدیریت بحران شهرستان سیمرغ به ریاست مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار این شهرستان و با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

 

بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ از یک واحد سورتینگ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیمرغ ، روز سه شنبه 21 آذر ماه 96 محتبی حبیب نژاد روشن  فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه اعضای کارگروه رفع موانع تولید شهرستان از یک واحد  سورتینگ بازدید کرد .

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد